گزیده ای از پروژه های عمرانی اجرا شده یا در دست اجرای مهمانشهرهای اتباع خارجی استان

b_200_150_16777215_00_images_93_news_5_ssss.jpg

اهم پروژه های عمرانی اجرا شده یا دست اجرا در مهمانشهرهای اتباع خارجی استان

ردیف

نام پروژه

مساحت (متر مربع)

سال شروع

درصد پیشرفت

محل اجرا

هدف از اجرای پروژه

1

آسفالت بلوار اصلی و کوچه های فرعی

26000

1392

100 درصد

مهمانشهر انصار تفت

بهبود دسترسی و رعایت امور بهداشتی

2

مدرسه 10 کلاسه

515

1395

100 درصد

مهمانشهر انصار تفت

آموزشی

3

مخزن 500 متر مکعبی

214

1395

100 درصد

مهمانشهر انصار تفت

تامین و ذخیره سازی آب شرب مصرفی

4

سرویس بهداشتی

200

1395

30 درصد

مهمانشهر انصار تفت

رعایت و  بهبود امور بهداشتی

5

کتابخانه

150

1395

30 درصد

مهمانشهر انصار تفت

آموزشی و فرهنگی

6

مدرسه 12 کلاسه

600

1395

100 درصد

مهمانشهر مهاجر میبد

آموزشی

7

مدرسه 4 کلاسه

260

1395

100 درصد

مهمانشهر مهاجر میبد

آموزشی