بازديد نمايندگان سازمان پزشكان بدون مرز

b_200_150_16777215_00_images_stories_10.10.jpgبازديد نمايندگان سازمان پزشكان بدون مرز

از مراكز جمعيتي ، شهركهاي اقامتي مهاجرين اتباع افغاني در شهرستانهاي يزد –اردكان –ميبد –تفت

 

 

آقايان سياوش مقصودي و دكتر شهرام مهرتاش از سازمان پزشكان بدون مرز مستقرر در تهران در تاريخ 21/01/89 وارد استان يزد شدند.

در حلسه  ملاقات و معارفه  كه با حضور آقايان هادي نسب مديركل اتباع و مهاجرين خارجي ،دكتر بحري نماينده دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي  تشكيل گرديد، نماينده سازمان پزشكان بدون مرز ضمن تشريح اهداف سازمان و گزارش  فعاليت هاي انجام شده در كشور ، خصوصاٌ در سيستان و بلوچستان كه با ايجاد مراكز درماني و حضور فعال تيم پزشكي ،پرستار و داروخانه ،نسبت به پذيرش ، درمان  و تحويل دارو به صورت رايگان اقدام مي نمايند. هدف از حضور 3 روزه خود در استان را آشنايي و شناسايي ظرفيت ها،امكانات پزشكي بيمارستانها ، مراكز درماني و بهداشتي ، نحوه ارائه خدمات درماني ، نوع مشاركت ، ميزان درصد تخفيف ريالي اختصاص يافته جهت درمان و مداواي مهاجرين به منظور كسب اطلاع دقيق از نيازمندي مهاجرين استان به كمك هاي سازمان پزشكان بدون مرز و احياناً ايجاد مركز درماني بيان نمودند.

نمايندگان سازمان پزشكان بدون مرز طي 3 روز حضور خود در استان ، در نشستي با مديران محترم بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي  آقايان دكتر زارع ،دكتر بحري ،مديران بيمارستان هاي شهيد رهنمون ،افشار ،شهيد صدوقي ،ضيائي اردكان و مديران مراكز  بهداشتي شهرستانها به تبادل اطلاعات و نحوه كمك رساني صورت ايجاد همكاريهاي مشترك پرداختند و پس از بازديد از مراكز جمعيتي شهرستان يزد و شهركهاي اقامتي مهاجرين اتباع  افغاني در شهرستانهاي اردكان، ميبد، تفت و ملاقات با خانواده و افراد مريض و بررسي نيازمنديهاي درماني آنان در تاريخ 23/01/89 در جلسه اي با حضور مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي به جمع بندي مسائل مباحث مورد اشاره توسط مسئولين در ماني همچنين بررسي نيازمنديهاي در ماني مهاجرين پرداختند و اظهار اميد واري كردند با توجه به نياز مهاجرين  استان به ارائه خدمات   در ماني سازمان پزشكان بدون مرز،موضوع در دستور كار قرار گرفته و بزودي شاهد همكاري مستمرو متقابل و حضور فعال سازمان در استان يزد باشيم.در پايان آقاي هادي نسب ضمن تشكر مجدد از حضور نمايندگان محترم سازمان پزشكان بدون مرز و تلاش صورت گرفته و زحمات انجام شده در طي اين  3 روز  بر امادگي همكاري همه جانبه همكاران اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي و دستگاه هاي اجرايي  و مراكز در ماني و بهداشتي استان تاكيد نمودند.