بازديدنماينده كميسيارياي عالي سازمان ملل


b_200_150_16777215_00_images_stories_mdresy110.jpg بازيد كمييسيارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان از مدرسه در حال ساخت مختص اتباع افغاني شهرستان اردكان (اهدايي سازمان ملل )

 

در تاريخ 23/04/89 سركار خانم زرگرباشي دستيار محترم برنامه ريزي دفتر كميسيارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان ، به اتفاق مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري يزد ،معاون آموزش و پرورش شهرستان اردكان ،نمايندگان و كارشناسان سازمان آموزش و پرورش استان و فرمانداري شهرستان اردكان در امور اتباع از محل احداث مدرسه 10 كلاسه اهدايي سازمان ملل مختص دانش آموزان اتباع افغاني شهرستان اردكان بازديد بعمل آورده و در جريان نحوه ساخت و ساز آموزشگاه مذكور قرار گرفتند .

هئيت مذكور طي نشستي با نماينده شركت مهندسي مشاوراميد گستر تبيا مجري و پيمانكار طرف قرارداد ساخت مدرسه،از روند اجراي پروژه ابراز نارضايتي نمود و با توجه به مدت پيمان ذكر شده در قرارداد .خواستار سرعت بخشيدن به عمليات اجرايي مدرسه شدند ،به نحوي كه براي سال تحصيلي 89-90 آماده بهره برداري گردد،

سركار خانم زرگرباشي دستيار محترم برنامه ريزي دفتر كميسياريايي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان با اعلام پرداخت كامل مبلغ مورد قرارداد از سوي سازمان ملل به وزارت آموزش و پرورش و توقع كشورهاي كمك كننده در اجراي به موقع پروژه هاي عمراني از مسئولين شركت مجري طرح خواستند ،تلاش نمايند ساختمان مذكور باشرايط استاندارد و مشخصات فني ذكر شده در قرار داد به موقع تحويل و با جلب اعتماد جوامع بين الملل و كشورهاي كمك كننده شاهد جذب اعتبارات بيشتري براي انجام پروژه هاي عمراني در كشور باشيم .

b_200_150_16777215_00_images_stories_mdresy111.jpgآقاي هادي نسب مديركل محترم امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري يزد نيز نظارت بر حسن انجام كار در رعايت استانداردهاي لازم در ساخت مدرسه را مورد تاكيد قرار دادند و خواستار صدور ابلاغ رسمي براي اداره كل نوسازي مدارس استان از سوي دفتر همكاريهاي بين الملل وزارت آموزش و پرورش شدند تا دغدغه هاي بوجود آمده از عدم تحويل به موقع مدرسه با رعايت استانداردهاي بين المللي و مشخصات فني ذكر شده در قرارداد با نظارت كامل و اعزام مستمر كارشناسان از سوي اداره كل نوسازي مدارس مرتفع گردد.